Reduce, Re-use and Recycle

Deze eenvoudige formule die gekenmerkt wordt door zijn "3R"-slogan staat garant voor het promoten van hergebruik van goederen en grondstoffen. Dit is vanuit ecologisch standpunt de beste manier van omgang met onze schaarse grondstoffen. AQUA-STEP is toegewijd deze slogan ten ganser harte te dragen:Sustainability

AQUA-STEP is toegewijd ecologische en milieuvriendelijke produkten te ontwikkelen en te produceren. Zowel vanaf de start bij de produktontwikkeling, als tijdens het produktieproces ligt de focus op minimale milieu impact. Zo worden enkel gerecycleerde en gezuiverde grondstoffen gebruikt. Ook het energie- en water verbruik wordt in beschouwing genomen tijdens het produktieproces. Al het water wordt gerecycleerd en energieverbruik wordt intelligent aangewend door het voor verschillende produktieprocessen te hergebruiken. AQUA-STEP heeft ook zijn eigen receclagelijn om produktieafvalstromen te herwerken. Zodoende moet er niets van de grondstoffen afgevoerd worden naar de vuilnisbelt. Zo trachten we een gezonde werkomgeving te creëren die terzelfdertijd garant staat voor een minimale milieuimpact voor ons en voor de volgende generaties.