REDUKCE, OPAKOVANÉ POUŽITÍ A RECYKLACE

Často také uváděno jako „tři R“ (Reduce, Re-use, Recycle - redukce, opakované použití a recyklace). Představuje jednoduchý návod, jak povzbudit občany, podniky a města k používání výrobků, které jsou již vyrobeny, místo dalšího využívání surovin pro výrobu náhradních výrobků. Společnost Aqua-Step se zavazuje zabudovat tento jednoduchý návod do své výroby k dosaženi následujících cílů:UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Společnost AQUA -STE P se zavazuje být společností orientovanou na životni prostředí dodávající ekologické výrobky na trh. Zaměřujeme náš výzkum a vývoj produktů, výrobní postupy a recyklační usilí tak, abychom zdůraznili, jak si vážíme životního prostředí a jak si přejeme je do budoucna chránit pro příští generace. Recyklací 100% vody používané ve výrobním procesu se snažíme dosáhnout zdravého pracovního prostředí s ekologicky uvědomělým přístupem při vývoji produktů a nakládání s odpady a také ochrany.